torsdag 12 december 2002

Megadjuren lever än idag

Angående dinosaurierna tror jag inte de är utdöda alls. Det finns troligen några stycken kvar i Loch Ness i Skottland, och kanske i Storsjön i Sverige och några andra insjöar i världen. Dessa kan vara tusentals år gamla och kan ha överlevt ända sedan syndafloden, åldrarna på den tiden var ju tiodubbla mot de nuvarande.

Vid sjön Bullaren i Bohuslän levde det för några hundra år sedan en jättelik ödla. Den kunde ses ibland, när den drack vatten ur sjön. På Tjörn fanns det en flygande ödla som höll till i en grotta i en havsvik. Det skulle kunna vara samma djur, dessa drakar med sitt stora vingspann kunde segelflyga över hela oceaner om de ville.

BILDEN: "Giant Bird, Argentina, 1980. The bones of a giant bird were found and put together in 1980."

I Kanada har man nyligen sett ett fågelliknande djur stort som ett mindre flygplan. Vittnen har sett det både från marken och från flygplan. Storleken har skrämt dem såpass att de kände sig oroliga för att komma i dess närhet. I gamla indianberättelser talas om Åskfågeln, en jättelik fågel som förebådade oväder när den först av alla bevingade djur kom flygande undan annalkande stormar, hagelskurar och virvelvindar.

Det påstås att några amerikanska soldater dödade en flygödla någon gång under 1800-talet. Det finns t.o.m ett gammalt fotografi där de poserar över dess döda kropp:

http://www.cyberspaceorbit.com/thunderbird_photos.html

Vikingarnas skepp hade ofta en drake avbildad på sina bogar. Dess utseende var trubbnosigt, nästan bulldoglikt. Så avbildas vissa drakar även i Kina, och det skall ha funnits en sjölevande dinosaurieart med just ett sådant utseende. Drakskeppen skulle i så fall vara byggda med verkliga djur som förebild, vilket ju verkar mer troligt än att man bara hittade på något som senare visade sig stämma med verkligheten.
___