torsdag 11 mars 2004

Skapad till Guds avbild

Har Gud en kropp? I vissa bibelställen kan det verka så. Samtidigt säger Bibeln att Gud är ande, och att ingen människa kan se honom och leva.

Jag tycker mig se en enkel förklaring.

Gud är ande, och han är ljus. Om Gud vill manifestera sig i denna världen, så kommer hans energi att forma sig till en mänsklig skepnad, till en kropp. Detta därför att människan är skapelsens krona. Människan är den för jordlivet mest fulländade livsformen. Gud gjorde människan exakt efter de förutsättningar som råder på denna planet. Hon blev en fysisk manifestation av Guds visdom, anpassad för bästa form av liv här.

BILDEN: Gustave Doré; Skapelsen av Eva

När Gud före människans skapelse trädde in i denna världen för att skapa, så hade han redan antagit formen av en människa. Sedan gjorde han henne till sin avbild, till en fysisk form av den andliga skepnad han själv bar på jorden.

För att leva på en planet, med dess gravitation, atmosfär, temperatur, ljusväxlingar, etc, krävs just de former och egenskaper en människa har. Djuren har i mycket samma former, men människan är den perfekta och exakta avbilden av Guds manifestation på jorden.

Det är alltså inte så att Gud, i sig själv, har en mänsklig gestalt. Det är bara när han inträder på en planet, som han får denna gestalt.
___