söndag 4 februari 2007

Människan och apan - för lika för att vara släkt?

En tanke om människans påstådda släktskap med aporna. Att vi är väldigt lika kan ingen förneka. Det är rentav förbluffande att se hur apor t.ex kramas och etablerar vänskap precis som människor. Men det finns också en väldig skillnad, förutom vår hjärna: Benen och gångsättet. Apans ben är mer konstruerade som händer än som fötter. Apan kan sägas vara fyrhänt.

Om nu både människor och apor skulle ha en gemensam ursläkting, och om vi skilts åt i utvecklingen för minst 1 miljon år sedan som det sägs, då är det väldigt konstigt att vi fortfarande är så otroligt lika, förutom benen. Förstår du tanken?

Under dessa tusen millennier sedan vi skildes åt borde många fler och större skillnader ha uppstått, både vad gäller ansiktsform och kroppen i övrigt. Människan och apan lever på så olika sätt att den förmenta utvecklingsmekanismen skulle dragit dem iväg åt skilda håll.

Ex: Eftersom vi är jägare borde vi "utvecklat" likheter med rovdjuren, medan apan som mestadels är vegetarian skulle kommit att likna boskapsdjuren.

Vår likhet med apan, i kombination med den påtagliga olikhet som finns i vissa kroppsdelar, skulle alltså snarare visa att vi är designade av en Skapare, efter samma grundmodell, men med specifika, ändamålsenliga skillnader: Hjärnan, bakbenen, pälsen, svans i vissa fall, etc.

Alltså: Vi är för lika för att ha skilts åt för 1 miljon år sedan, och för olika för att ha skilts åt för kortare tid sedan. Evolutionsidén verkar inte kunna förklara förhållandet.
...


"A chimp's feet are really like an extra pair of hands. Using their thumb-like big toes, chimps can wrap their feet around a tree trunk or a branch. So when climbing, they can grip with both their feet and their hands."
___