söndag 24 maj 2009

Den tragiska sagan om lilla Ida

NYHETEN att man funnit en antagen övergång mellan lägre djurarter och primater slås upp stort i dagarna. En lemurart med baktassar som liknar människans anses nu vara "beviset" och den länge saknade länken mellan människan och djuren. Men tänk efter lite, så inser du vilken bluff detta är. För att verkligen kunna bevisa att primater utvecklats från lägre arter, behövs inte bara en förmodad länk, utan tusentals, i alla mellansteg under alla de förmodade årmiljoner som denna förmodade utveckling skall ha ägt rum. Länkformerna borde vara mångfalt fler än de idag levande arterna, och jorden borde vara fullspäckad av resterna efter alla dessa former och mellanformer.

För att bortförklara den frånvaron har evolutionens sagoberättare diktat upp en teori om att det skett stora "hopp" i utvecklingen, så att förändringar från en art till en annan ibland skett så hastigt, att inga mellanformer uppstått. En sådan förklaring är givetvis rena rama rövarhistorien, och visar att den ursprungliga hypotesen inte höll utan krävde en ännu mer orimlig förklaring för att inte falla. Det är som med den avslöjade lögnaren, som bara kommer med mer fantastiska lögner ju mer han snärjer in sig i sina påhitt.

Att det möjligen kan ha funnits en lemurart med baktassar liknande våra betyder ingenting, annat än att vissa former passar bättre i vissa sammanhang än andra.

Man kan undra varför denna påstådda mellanform anses så viktig alls, då man ju redan har idén om de stora utvecklingshoppen. Har någon insett att den rövarhistorien trots allt är svår att få någon att tro på, och nu vill man desperat gå tillbaka till ursprungsidén? Tja, i så fall får man också, som sagt, inse att det inte bara krävs en enda mellanform, utan tiotusentals, representerande vartenda steg på stegen, från "urslemmet" till människa. Var finns alla de mellanformerna? Visa upp dem, de ligger ju naturligtvis och dräller överallt i det fossila materialet. Inte? Nå men överge idén då, när den nu inte håller.
___


Länkar: DN SVD SSV AB AB