fredag 22 januari 2010

Vad är din klocka, Gud?

Att vissa forskare och andra dem underdåniga har svårt att tro på en sexdagarsskapelse av livet på jorden, visar bara hur lite dessa vet om sin egen vetenskap. Har man minsta kännedom om relativitetsteorierna, så inser man ju med en gång att tid har ingen som helst betydelse i universum. Tid förflyter olika fort i olika rum (och är bara relevant i det system man befinner sig i). Sålunda behöver en kristen aldrig sticka under stol med Bibelns skapelseberättelse och de sex dagar som där skildras. Det kunde gått på sex sekunder också, för den Gud som står utanför tid och rum. Tid och rum har bara betydelse och begränsning för den som befinner sig i dem. I din klocka snurrar kugghjulen, eller digitalsignalerna, så som skaparen av klockan bestämt, men för skaparen själv gäller andra regler. Han kan flytta på visarna hur han vill.

I yttre delen av en galax förflyter tiden annorlunda gentemot i dess inre del. Fastän vi ser hela galaxen på avstånd, skulle den som i kanten tittar inåt se bakåt i tiden, och den som tittar ut framåt. För tre olika betraktare tre olika klockor.

Så glöm det där med dagar som mått på processer i naturen, när du har med den evige Skaparen att göra. Hans klocka går inte som din klocka.

"För Gud är tusen år såsom en dag, och en dag såsom tusen år".
...


NÄR URMAKAREN gjort färdig sin klocka, satte han den på fem minuter i fyra, efter sina andra klockor. När vi nu betraktar klockorna i affären, ser de alla ut att ha tickat 16 timmar detta dygnet. Alla står på strax före fyra. Men en av klockorna har bara tickat några minuter. Trots att dess processer ser ut att vara framskridna lika långt som övriga klockor, har den i själva verket bara just börjat mäta sin tid.

Så hur kan du veta att en "fem miljoner" år gammal sten är fem miljoner år gammal? Det kan du inte. En stens skapelse förutsätter en viss atomsammansättning, och en viss atom förutsätter en viss elektronuppsättning. För att tillverka en kiselatom behöver vi "vrida fram" atomens klocka till dess den får rätt uppsättning elektroner. Stenen och kiselatomen behöver inte alls vara så "gammal" som dess elektronuppsättning tycks visa. Om nu vi människor kan manipulera atomernas "ålder", hur mycket mer kan då inte Gud det?


Hur gammal är du, Adam?

Jag är fem minuter!

Jamen du ser ut som en 20-åring.

Har ingen betydelse. Jag är fem minuter.
___


Obs, framställningen om stenen ovan kan vara fel i detalj. Kanhända är det inte stenens elektroner som avgör dess förmenta ålder alltid, utan man försöker avgöra den tidpunkt lavan blev till sten, och det kan ha skett långt efter att stenens material bildades. Ett grundämnes egentliga ålder, förutsatt att det bildats av sig självt, är ju den tidpunkt när det övergick från att vara ett grundämne till ett annat. Och i grund och botten är all materia lika gammal som skapelsen själv. Och de olika ämnenas "ålder" är snarare egenskaper, som kan uppnås på andra sätt än genom åldrande.
___