tisdag 2 september 2003

Himalayas vittnesbörd


"Jag såg på jorden, och se, den var öde och tom, och upp mot himmelen, och där lyste intet ljus. Jag såg på bergen, och se, de bävade, och alla höjder vacklade." (Jer. 4:23-24) "Berg höjde sig, och dalar sänkte sig, på den plats som du hade bestämt för dem." (Ps. 104:8) "Bergen hoppade såsom vädurar, höjderna såsom lamm." (Ps. 114:4)


I ett tvprogram jag såg nyligen sades det att Himalayas bergsformation började bildas för "30 miljoner år sedan", när den indiska kontinenten, som då var en ö, rände ihop med det sydasiatiska fastlandet. Man sade också att berget fortfarande reser sig, eftersom kontinentrörelsen fortsätter i samma riktning som då den började.

En snabb beräkning i mitt huvud sade mig att det där är svammel. Om Himalaya har hållit på och rest sig i 30 miljoner år, så skulle det räcka halvvägs till månen nu.
Nu har jag kollat upp detta lite mer, och jag undrar hur forskarna egentligen tänker, om de tänker alls när de pratar om sina årmiljoner.

Himalaya är ca 8.800 m högt enligt officiella siffror. Varje år höjer sig berget någon centimeter, på vissa ställen mer än så.


"Although seemingly timeless, the Himalaya are anything but unchanging. The mountains themselves continue to grow an average of one centimeter per year, with some peaks rising ten centimeters in a single year." http://www.uky.edu/ArtsSciences/Geography/dept/himalaya.htm

"Mount Everest owes its great height to the collision of the Indian subcontinent and Asia some 50 million years ago." ... "At 29,028 feet, Mount Everest is five miles up - about the cruising altitude of a jet airliner. Data collected by Dr. Bilham indicates the world’s highest mountain is creeping skyward 3 to 5 millimeters with every passing year. Every time a team reaches the summit, the climbers are essentially setting a new altitude record." http://www.thetech.org/exhibits/online/everest/about/platetectonics.htm

"Some parts of the world are tectonically very active and we can see and measure this activity. Mountain ranges are forming where two continents are bumping into each other. An example of this is the Himalaya Mountains in Asia. These mountains are rising at almost a half-inch per year." http://igs.indiana.edu/geology/structure/tectonicfeatures/index.cfm

"The currently accepted figure of 8848 m. (29,028') above sea level was determined by the Survey of India in 1954..." "Our current data suggests Everest has been growing a half centimeter per year." http://classic.mountainzone.com/everest/science.stm
...

Om vi rundar av 8849 meter till 9000 meter, så skall alltså Himalaya ha rest sig 9 miljoner millimeter på 30 (eller 50 säger vissa) miljoner år. Det innebär att höjningen bara kan ha varit mellan 0,3 och 0,2 mm per år i genomsnitt under den tiden. Nu däremot, efter alla dessa "år", reser sig berget med flerdubblad hastighet, trots att kollisionen rimligen borde avstanna i stället för att öka.

Om den nuvarande hastigheten 10 mm/år hade varit konstant, skulle Himalayas höjd varit 300-500 km, 33-55 ggr högre än nu! (Högre än vad rymdfärjorna flyger...)

Om vi räknar bakåt 4300 år i stället, till tiden för syndafloden, då vi kan anta att de här kontinentförskjutningarna verkligen inleddes, så verkar siffrorna bli mer realistiska. På 4300 år har då berget rests 9000 m, dvs lite mer än 2 m per år. Och med tanke på att den nuvarande hastigheten är omkr 1 cm/år och att sammanstötningen bör ha avtagit med åren, så går det väl att föreställa sig att berget rest sig med kanske 10 meter per år, eller mer, under den första tiden och sedan successivt minskat fram tills idag.

För varför skulle höjningshastigheten öka med tiden? Ju mer Indien gräver sig in i Asien, desto mer motstånd möter det ju, och desto tyngre blir berget att resa. Jag är medveten om att berget också kan ha pressats samman något av sin egen tyngd, men det skulle ju sjunka ännu mer nu då, ju högre och tyngre det blir. Vilket inte sker. Tvärtom höjer det sig, med siffror som borde förvåna.
___