söndag 30 januari 2005

Monstren kommer tillbaka

Det är svårt att tro att detta är sant, men nu har den genetiska forskningen kommit dithän som vi varnade för i detta forum för bara några år sedan: Man har börjat att på allvar korsa djur genetiskt med människor.

BILDEN: Chimeran i Arezzo - La Chimera di Arezzo

Bl.a tänker man försöka framställa möss med mänskliga hjärnor, för att se om mössen får "mänskligt medvetande".
Hur vansinnigt detta än låter, så tänk vidare för ett ögonblick - möss är harmlösa varelser. Tänk när någon gör samma sak med ett större djur, ett lejon, en tjur, en björn, en örn, en krokodil? Man kommer att kunna skapa MONSTER - sfinxer, gripar, centaurer, hydror.

Vissa besökare har uttryckt hån över att jag i andra forum presenterat något de kallar kryptozoologi - jag har skrivit om jättar, drakar, loch ness-odjur, m.m. Antagligen hänger de inte med tillräckligt i forskningen för att förstå att jag bara drar paralleller med det ovan nämnda och vad som enligt Bibeln och andra antika skrifter förekom redan på sten- och bronsåldern - nämligen korsningar av arter och förekomsten av monster liknande dem mänskligheten nu börjat skapa.

Föreställ dig hur världen skulle se ut om några hundra år, om denna utveckling fick fortsätta. Har mänskligheten någonsin frivilligt avstått från att använda den teknik hon förfogar över? Nej, sådant händer inte - hur mycket forskarna än försäkrar att de bara skall använda tekniken för "ofarliga" experiment, och "för att bota sjukdomar".

Tänk vilka fördelar ett land skulle ha av sådana här monster i krig t.ex. Uppenbarelseboken talar om att liknande varelser skall dyka upp igen, i den sista tidens strider, varelser av både insektstyp och av häststorlek (Upp. 9:1-21). Om detta är dessa nya genexperiment eller något annat vet jag inte, men möjligheten verkar finnas nu, att vi snart får se sådana sagovarelser i fysisk skepnad.

Och då måste väl poletten klicka ner åtminstone hos någon - om det är möjligt nu, varför skulle det då inte kunna ha skett förr? Så vakna upp. Verkligheten har hunnit ifatt det ni kallade sagans värld, och sagan har visat sig vara fullt möjlig.
...

Animal-Human Hybrids Spark Controversy
Fluorescent Mice Herald Gene-Transfer Breakthrough
___