söndag 4 februari 2007

Krokodilen - skapelsens krona?

Det finns fler exempel på sådana här märkligheter som darwinismen (naturligtvis) inte kan ge trovärdiga förklaringar till (se förra inlägget).

T.ex antas krokodilen inte ha förändrats det minsta på 200 miljoner år (200 000 årtusenden), medan resten av arterna förmenas ha hållit på och förgrenat sig i otaliga variationer under samma tid.

Vem som helst förstår att även krokodilen skulle ha muterats, till oigenkännlighet, om utvecklingen hade varit en realitet.

Orsaken till att krokodilen antas vara så gammal är att man råkat hitta krokodilfossil i samma kalklager som dinosaurier, och då "måste" den ju ges samma fantastiska ålder som dinosaurierna, annars faller evolutionen ihop som ett korthus.

Det talas mindre om att man även hittat däggdjursfossil i sådana lager, liksom fotavtryck av jättelika människor.
___